Consultare publica privind metodologia de etica si integritate in procesul de evaluare institutionala a universitatilor din Romania

Proiectul „Pregătiți pentru a inova, pregătiți pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate și diversitate a universităților din România” a oferit cadrul optim de lucru în parteneriat pentru Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) și European University Association (EUA).

Activitățile planificate în proiect urmăresc, în integralitatea lor, promovarea eticii și integrității în învățământul superior din România și vin în întâmpinarea nevoilor în domeniu ale structurilor de conducere din universități și facultăți, ale experților din comisiile de acreditare și de asigurare a calității educației, precum și a membrilor echipelor de evaluare a universităților.

Unul dintre obiectivele prevăzute în cadrul proiectului vizează elaborarea Metodologiei de etică și integritate în procesul  de evaluare a universităților din România de către Asociația pentru Implementarea Democrației, partener in cadrul proiectului. Acest instrument se va aplica de către structurile din Ministerul Educației Naționale cu atribuții în domeniu, echipele de evaluare, universitățile evaluate și membrii comunităților academice, pe timpul evaluărilor.

Prin asimilarea de către mediul universitar a Metodologiei, va fi sprijinită atingerea unuia dintre scopurile principale ale proiectului, și anume: „dezvoltarea capacității personalului universitar de a operaționaliza aspectele de etică și integritate în instituțiile de învățământ superior și pentru a aplica instrumente de creștere a transparenței”.

Proiect metodologie

Chestionar consultare publica - termen de completare chestionar, 3 Iunie 2013.