Contact

Adresa:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
Bulevardul Schitu Magureanu Nr. 1, Etaj. 3, Sector 5, Bucuresti, Romania

Email: pe.forhe@uefiscdi.ro

                                                                Telefon: 021 307 19 10
                                                                Fax: 021 307 19 19