Activitati

Proiectul este structurat in activitati dedicate atat exercitiului de evaluare cat si dezvoltarilor sale ulterioare, la care se adauga cea aferenta managementului proiectului.

Activitatea principala consta in pregatirea si implementarea metodologiei de evaluare, activitati la care vor lua parte UEFISCDI si partenerul EUA.  Expertii internationali selectati de catre EUA participa la exercitiul de evaluare institutionala a 47 de universitati si fac parte din leadership-ul academic european. In vederea utilizarii unei metode de lucru unitare, EUA-IEP dezvolta ghidurile metodologice de evaluare destinate atat expertilor cat si universitatilor, care vor fi prezentate in cadrul a patru ateliere de lucru atat cu expertii evaluatori cat si cu universitatile. Implementarea metodologiei de evaluare institutionala va demara cu o etapa de autoevaluare institutionala, urmata de doua vizite in teren si de redactarea rapoartelor

Rezultatele exercitiului de evaluare vor fi diseminate atat prin intermediul unor evenimente, doua ateliere de lucru, doua conferinte, cat si prin formularea unei serii de recomandari si elaborarea unui raport final privind starea calitatii sistemului de invatamant.

In paralel cu activitatea principala, exista si alte mijloace de facilitare a procesului de evaluare a universitatilor. In sprijinul activitatii principale se vor dezvolta doua platforme online, platforma de colectare a datelor pentru evaluarea primara, platforma va face parte din Sistemul Informational Strategic pentru Invatamantul Superior. A doua platforma, de tip Observator, va monitoriza si va analiza politicile si dezbaterile legate de clasificarea si diferentierea universitatilor, atat la nivel national, cat si international.

UEFISCDI si partenerul AID vor colabora in vederea dezvoltarii unei metodologii de etica si integritate a procesului de evaluare a institutiilor de invatamant superior din Romania. Aceasta metodologie va include un amplu feedback colectat prin intermediul unor runde de consultare cu reprezentanti ai universitatilor si stakeholderi cheie. De asemenea, sunt prevazute o serie de sesiuni de instruire a personalului din universitati pe teme legate de etica si integritate.

Promovarea cooperarii inter-universitare reprezinta un element esential pentru dezvoltarea sistemului superior de educatie. Dezvoltarea unor retele, consortii si fuziuni intre institutiile de invatamant superior din Romania reprezinta o solutie in vederea realizarii acestui obiectiv. In cadrul proiectului, vor fi organizate trei exercitii prospective inter-institutionale, care vor  dezvolta scenariile de colaborare si vor consta in derularea urmatoarelor etape: selectarea universitatilor, analiza comparativa a structurii organizatorice, culturii organizationale si mediului operational, analiza actor-actor si actor-obiective, construirea scenariilor de colaborare si elaborarea rapoartelor finale de tip „blueprint”.

In paralel cu activitatile specifice proiectului, se vor derula si activitatile de management care presupun asigurarea structurii interne a proiectului, coordonarea activitatilor tuturor partenerilor, membrilor echipei de management si a expertilor implicati urmarind finalizarea cu succes a proiectului si atingerea indicatorilor propusi.