Obiective

Obiectiv general

  • Imbunatatirea managementului si asigurarea calitatii sistemului de invatamant superior romanesc in vederea cresterii capacitatii acestuia de a asigura pe termen lung contributii relevante la dezvoltarea economica si sociala la nivel national, prin desfasurarea unui exercitiu international de evaluare.

Obiective specifice

  • Evaluarea a 47 de universitati romanesti pe baza unei metodologii internationale de evaluare.
  • Dezvoltarea capacitatii de raportare si evaluare la nivelul institutiilor de invatamant superior.
  • Dezvoltarea capacitatii de realizare a evaluarii institutionale de catre institutiile responsabile din Romania.
  • Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de colectare date si analiza in vederea realizarii evaluarii primare a universitatilor.
  • Facilitarea transferului de cunoastere prin dezvoltarea unei platforme de tip Observator pentru analiza si raportare periodica privind politicile de diferentiere/ evaluare a universitatilor.
  • Dezvoltarea si furnizarea unui program de formare pentru personalul universitar pe tema integritatii si furnizarea unei metodologii de etica si integritate a procesului de evaluare a universitatilor.
  • Dezvoltarea capacitatii de analiza prospectiva pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea de retele, formarea de consortii si fuziuni de universitati.