Cea de a doua vizita de evaluare institutionala la Universitatea George Bacovia din Bacau